TikTok felmérő – Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az E-Kereskedelem Napja rendezvényen

TikTok Felmérő” kérdőív kitöltőinek hirdetett nyereményjátékhoz

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Liftup Kft., 1113 Budapest, Ulászló utca 62. 3/10.

Képviseli: Lévai Richárd ügyvezető

E-mail:[email protected]

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

 1. Az adatkezelés célja a közzétett nyereményjátékban való részvétel biztosítása, nyertes kiválasztása, értesítése, nyilvánosságra hozatala.
 1. Adatkezelő a nyertessel való kapcsolatfelvételkor a nyeremény postai vagy futárszolgálat által történő eljuttatásához, továbbá az adójogi kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően szükséges adatok felvételekor a nyertest a GDPR 13. cikkével összhangban az adatok felvételekor részletesen tájékoztatja.
 1. A nyereménnyel kapcsolatos számviteli kötelezettség teljesítése.
 1. Hírlevélfeliratkozás: Az adatkezelés célja Liftup Kft. és a partnercégeink szolgáltatásainak népszerűsítése, termékeink bemutatása, reklámozása, kapcsolattartás, valamint a feliratkozáskor meghatározott szegmensekbe sorolással a hír- /eDM-levelek személyre szabása, ennek alapján az érdeklődési körnek megfelelő tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, továbbá a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja:

 1. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, mivel az adatok kezelése a résztvevő játékos és a „TikTok Felmérő” kérdőív kitöltőinek hírdetett nyereményjáték szervezője között létrejött, játékszabályzatban rögzített szerződés teljesítéséhez szükséges.
 1. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, mivel az adatok kezelése a nyertes és a „TikTok Felmérő” kérdőív kitöltőinek hírdetett nyereményjáték szervezője között létrejött, játékszabályzatban rögzített szerződés teljesítéséhez szükséges. A nyertes neve Liftup Kft. Facebook oldalán, valamint hírlevelében kerül kihirdetésre.
 1. Nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó-és járulékfizetési kötelezettségek esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése, mely jogszabályon alapuló adatkezelésről részletesen a nyertest Adatkezelő az adatok felvételekor tájékoztatja.
 1. A hír- /eDM-levelünkre feliratkozó természetes személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, valamint a hír- /eDM-leveleink láblécében a megfelelő hivatkozásra kattintással, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

Érintettek köre: 

Játékosok, akik a Játékszabályzat elfogadásával jelezték a részvételi szándékukat.

Hírlevél-feliratkozáskor azok, akik a hírlevél-feliratkozás lehetőségével élnek, vagyis a hírlevélre feliratkoznak.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), továbbá a Facebook Inc., a Facebook oldalainak üzenőfal olvasói, függetlenül attól, hogy a nyereményjátékban részt vesznek-e, mivel a nyertes nyilvánosságra hozatala, vagyis az eredményhirdetés a Facebook oldalon történik, a Játékszabályzatban részletezettek szerint.

Adatfeldolgozó

 • SalesAutopilot Kft. (1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5 )– Tárhely és hírlevélkiküldő program üzemeltetője.

Harmadik országba történik adattovábbítás:

A Facebookon a nyereményjáték eredményeként közzétett adatok a Facebook Inc. szerverein keresztül kerülnek továbbításra, mely harmadik országban helyezkedik el.

Tájékoztatás az érintetti jogokról 

 1. Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a jogszabályi kötelezettségben előírt adattárolási idő lejártát követően annak törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást Adatkezelő liftup.hu weboldalának láblécében található Adatkezelési tájékoztatójában, valamit a GDPR 15-21. cikkében talál.
 1. Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a jogszabályi kötelezettségben előírt adattárolási idő lejártát követően annak törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást Adatkezelő liftup.hu weboldalának láblécében található Adatkezelési tájékoztatójában, valamit a GDPR 15-21. cikkében talál.
 1. Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a jogszabályi kötelezettségben előírt adattárolási idő lejártát követően annak törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatást Adatkezelő liftup.hu weboldalának láblécében található Adatkezelési tájékoztatójában, valamit a GDPR 15-21. cikkében talál.
 1. Hírlevélfeliratkozás esetén: Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Tájékoztatás automatikus döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is:

Liftup Kft. hír- / eDM-leveleit már feliratkozáskor a feliratkozó által megadott érdeklődési kör szerint szegmentálja, annak érdekében, hogy a számos termékinformáció közül kifejezetten az érdeklődési körnek megfelelő termékről, szolgáltatásról tudjon híreket és reklámokat küldeni a feliratkozónak és így nem releváns, az érdeklődési körbe nem eső tartalommal ne zavarja.

Liftup Kft. a hír- / eDM-levél kiküldését követően nyomonköveti a feliratkozók hírlevéllel kapcsolatban mutatott aktivitását, úgy mint annak megnyitását, vagy például azt, hogy a levélben szereplő linkre kattintott-e az olvasó, ezzel is felmérve az olvasó érdeklődési körét és kialakítva a hozzá közelálló témacsoportokat, ezzel létrehozva az olvasó erre irányuló profilját.

Liftup Kft. ezúton is tájékoztatja feliratkozóit, hogy e tevékenységei alkalmazásával automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez, mely esetben Önnek joga van az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, továbbá ahhoz, hogy álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást tegyen a fenti elérhetőségeinken.

A hír- / eDM-levél-feliratkozás és -kiküldés során alkalmazott profilalkotás jelentősége és az érintettre vonatkozó következményei: az érintett az érdeklődési körének megfelelő tartalmat kap a neki címzett levelekben.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett olyan tartalmat is kaphat Liftup Kft és partnerei ajánlatairól, híreiről, amelyek őt esetleg egyáltalán nem érdeklik.

Hova küldheti a személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit? 

 • Postai úton: Liftup Kft, 1113 Budapest, Ulászló utca 62. 3/10.
 • E-mailen: [email protected]
 • Telefonon: +36 30 747 5081

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

 1. A nyereményjátékban Ön önkéntesen vehet részt, így az adatok megadása nem kötelező. Amennyiben Ön az adatait nem adja meg, a játékban nem tud részt venni.
 1. A nyereményjátékban Ön önkéntesen vehet részt, így az adatok megadása nem kötelező. Amennyiben Ön az adatait nem adja meg, a nyereményét nem tudja átvenni.
 1. A nyeremény adó és járulékfizetési kötelezettséggel jár, az ezzel kapcsolatos adatok kezelése jogszabályi kötelezettség alapján történik, az adatkezelés megtagadása esetén a nyeremény nem vehető át.
 1. Hírlevélfeliratkozás esetén az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudjuk hírlevelünket / eDM levelünket eljuttatni, így Ön nem fog értesülni azokról e-mail útján.

Az érintett személyes adatok kategóriái: 

 1. A játékon történő részvétel és jelentkezés céljából kezeljük a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, a reisztrációját, illetve annak időpontját.
 1. A nyertes részére a nyeremény átadása céljából kezeljük a nyertes nevét és a nyeremény postai úton vagy futárszolgálattal történő kézbesítése esetén nevét, az általa megadott címet, telefonszámot, az átvétel során pedig az átvétel dátumát, az átadó és az átvevő aláírását. A nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges adataik megadásakor részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően.
 1. A nyereménnyel járó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük a nyertes bevalláshoz szükséges adatait: a nyertes neve, személyi igazolvány száma, aláírása. A nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges adataik megadásakor részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően.
 1. Hírlevél-feliratkozás: Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer által generált és nyújtott analitikai adatok, mint például a feliratkozás pontos dátuma és időpontja, vagy például arra vonatkozó részletes információk, hogy a levelet megnyitották-e illetve olvasták-e.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

 1. A Játékban résztvevők adatait a nyereményjáték céljának elérését követő elévülési idő lejártával töröljük.
 1. A nyertesek adatait a nyereményjáték céljának elérését követő elévülési idő lejártával töröljük.
 1. A nyertes adózáshoz szükséges adatai tárolásának ideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év. A nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges adataik megadásakor részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően.
 1. Hírlevél-feliratkozás: Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban az utolsó aktivitást mutató cselekményt követő 18 hónap elteltével.

Panasztételi lehetőség: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.,

Tel.: +36 (1) 391-1400 

E-mail-cím: [email protected]  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

Budapest, 2022. szeptember 06.

Liftup Kft.