Közösségi Marketing Építőtábor – Adatkezelési tájékoztató

A Liftup Kft. Facebook-oldalának és a hozzá kapcsolt csoportoknak a kezelője Liftup Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) (www.liftup.hu).


Az adatkezelő neve és elérhetőségei: Liftup Kft.
Képviseli: Lévai Richárd ügyvezető
Székhely: 1113 Budapest, Ulászló utca 62. 3/10.
E-mail: [email protected]
Tel.: +36 30 179 9008


Liftup Kft. és a Facebook Inc. közös adatkezelők az oldal és a hozzá kapcsolt csoportok működtetése során. Az oldal és a csoportok adminisztrátorai minden esetben Liftup Kft. munkatársai vagy az általuk megbízott adatfeldolgozók.


A felhasználók észrevételeiket, panaszaikat jelezhetik közvetlenül az adminisztrátorok felé vagy nyilvános elérhetőségeink bármelyikén: [email protected]
Tel.: +36 30 179 9008
Liftup Facebook-oldal


A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Az oldal üzemeltetésének célja Liftup Kft. szolgáltatásainak, termékeinek bemutatása, népszerűsítése, rövid híreinek megosztása.


Az adatkezelés jogalapja: Az oldal kedvelése / követése, a bejegyzéseink megosztása és véleményezése önkéntes, a Facebook-felhasználók hozzájárulásán és saját elhatározásán alapul.
Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az oldal kedvelés / követés visszavonásával, a hozzászólása törlésével. A saját hozzászólásait a felhasználó bármikor törölheti. A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.


A személyes adatok címzettjei: Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), valamint a közösségi platformot üzemeltető Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland), továbbá az oldal üzenőfalának, hírfolyamának, hozzászólásainak, stb. olvasói, mert a felhasználók egymás bejegyzéseit a közösségi platform szabályzatától, beállításaitól függően láthatják és különböző információkat tudhatnak meg egymásról.


Harmadik országba történő adattovábbítás: A Facebookon közzétett adatok az USA szerverein keresztül is továbbításra kerülhetnek, mely harmadik országban helyezkedik el. A Facebook Inc. részese a Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) egyezménynek.


Tájékoztatás az érintetti jogokról: Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak  törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.


Az adatkezelés megtagadásával járó következmény: Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudunk közösségi portáljainkon kapcsolatot tartani.


Az érintett személyes adatok kategóriái: Név, profilkép, valamint minden olyan adat, melyet a FB-felhasználó, mint érintett nyilvánossá tett, például profil adatait, hozzászólásait, bejegyzéskedveléseit, un. lájkolást, stb.


A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:
Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása.
Az adatkezelés a közösségi platformon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a Facebook szabályozása vonatkozik.


CSOPORTJAINK Oldalunk két zárt csoportot üzemeltet:
Közösségi Marketing Építőtábor csoport:
https://www.facebook.com/groups/kozossegimarketingepitotabor2020
Közösségi Konditerem csoport:
https://www.facebook.com/groups/kozossegikonditeremcsoport


A csoportok üzemeltetésének célja a képzéseinken résztvevő ügyfelek / vásárlók, vagy éppen az éppen résztvevők véleménycseréje, egymás támogatása szakmai tanácsokkal., valamint a Liftup Kft. ügyfélkörének kiszolgálása. A tagok listáját a csoporttagokon kívül a FB felhasználói láthatják, a csoportban elhangzó információk, a tagok bejegyzései nyilvánosságra kerülnek.


A csoportba történő belépés önkéntes, a felhasználó hozzájárulásán alapul, az adminisztrátorok döntenek a csatlakozás lehetőségéről. A csoportból történő kilépés bármely időpontban lehetséges.


Kérjük a csoporttagokat, kilépés előtt nézzék át hozzászólásaikat és töröljék azokat vagy keressék privát üzenetben az adminisztrátorokat, ha ilyen jellegű kérésük van.
Az adminisztrátorok listája csoporttagság nélkül is elérhető.
Álprofil esetén nem beszélhetünk személyes adatok kezeléséről, a csoportba történő jelentkezéskor az adminisztrátorok próbálják elkerülni, hogy álprofillal rendelkező személyek lépjenek be.


A JOGOK BIZTOSÍTÁSA Az oldal és a csoportok üzemeltetője az érintetti jogok gyakorlása során minden olyan jogosultságot biztosít a felhasználóknak, amelyre ráhatása van és amely értelmezhető e tevékenység körében. Kiemelendő a tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog, az oldalunkhoz és a csoportokhoz való csatlakozást megelőzően részletesen tájékoztatjuk az érintetteket adatkezelésünkről.

Részletes adatkezelési tájékoztatásunk elérhető a www.liftup.hu oldalon.


A már csatlakozott oldalkedvelők és csoporttagok tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről. Az oldalról személyes adatokat nem gyűjtünk, a hozzászólásokat nem mentjük le. A GDPR által biztosított további jogok: törléshez való jog, helyesbítéshez való jog, tiltakozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog, adatok korlátozásához való jog. Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk. A facebook adatkezelési tájékoztatását itt érik el az érdeklődök: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation


A tájékoztatóban nem szereplő kérdésekben a Facebook adatkezelési tájékoztatása és a GDPR-ban foglalt szabályok az irányadóak.


Panasztételi lehetőség: Ha bármely módon megsértjük a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, kérjük, forduljatok munkatársainkhoz: [email protected]


Panasz benyújtására is lehetősége van a felhasználóknak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
[email protected]

Technikai adatok és cookie-k kezelése